Weerbaarheidstraining Feel Strong

Weerbaarheidstraining Feel Strong

Wat is Feel Strong?

Feel Strong is een training waarbij je jezelf beter leert kennen. Je leert jouw eigen grenzen ontdekken en deze aan te geven. Jij leert beter voor jezelf op te komen, ontdekken welke kwaliteiten je hebt en komt daardoor sterker in je schoenen te staan.

Waarom Feel Strong?

Van verschillende kanten wordt er aan je getrokken. Moet je luisteren naar wat je ouders belangrijk vinden, of juist wat je vrienden vinden? Dit kan je onzeker maken en er voor zorgen dat je jezelf terugtrekt, dat je ongemotiveerd wordt, je lusteloos voelt óf dat het je juist agressief maakt.
Er wordt verwacht dat je allerlei keuzes maakt over je opleiding, toekomst, relaties, identiteit, seksualiteit, enz. Vragen waar niet direct antwoord op te vinden is. Dit kan zorgen voor stress en onzekerheid.
Jij moet de ruimte krijgen jezelf te leren kennen en te leren luisteren naar je gevoelens. Wanneer je jezelf kent en weet waar je kracht zit, wordt je zelfverzekerder. En wanneer je je grenzen kent en deze weet aan te geven, kan je ook de grenzen van anderen aanvoelen. Je bent beter in staat om keuze te maken. 

Feel Strong voor wie?

In principe is deze training geschikt voor iedereen! Maar in het bijzonder voor jongeren die (te)veel energie hebben, snel driftig of agressief zijn, anderen weleens pesten en/of snel ruzie hebben. Maar ook voor jongeren die zelf gepest worden, weinig vrienden hebben en zich eenzaam en onzeker voelen. Kortom voor iedereen die zelfverzekerder wil worden, zichzelf onder controle wil houden en zich sterk wil voelen.

Hoe ziet Feel Strong eruit?

De training is een combinatie van (vecht)sporten, spel en oefeningen rondom lichaamshouding, vertrouwen, ademhaling, evenwicht, controle, concentratie e.d. Elke les staat een ander thema centraal.
De trainer stelt samen met de jongere doelen op waar tijdens de training aan wordt gewerkt.

In totaal zijn het 7 lessen van een uur. De laatste les is een examen waarbij familieleden aanwezig mogen zijn en zelfs mee mogen doen. tijdens dit examen laat de deelnemer zien wat hij in de training heeft geleerd en wordt er uitgelegd waarom er bepaalde oefeningen zijn gedaan. Er is een aparte meiden- en jongensgroep en er wordt gestreefd naar minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers per groep.

Direct aanmelden