Week van de JM´er

Week van de Jonge mantelzorger

3-9 juni: week van de Jonge Mantelzorger

De week van 3-9 juni staat landelijk in het teken van de jonge mantelzorgers. Dus ook van jou!!!

Doel van deze week is zichtbaarheid en (h)erkenning voor jongeren die opgroeien met zorg. Herkenning bij  jonge mantelzorgers zelf maar ook bij de naaste omgeving en professionals werkzaam in welzijn, jeugdwerk, onderwijs en zorg.