Vrijwilliger bij De Boei

Vrijwilliger bij De Boei

Naast de medewerkers zijn er ruim 170 vrijwilligers betrokken bij De Boei. Zij vormen een belangrijke aanvulling op de dienstverlening van De Boei. Er zijn verschillende projecten en diensten waar vrijwilligers bij betrokken zijn.

 • Cliënten Informatiepunt (CLIP)

Voor alle vragen op het gebied van financiën, wonen, wonen, zorg, welzijn en vervoer kunnen alle inwoners van Bunschoten terecht bij de vrijwilligers van het CLIP

 • Hulpdienst

Een aantal vrijwilligers ondersteunt mensen in hun thuissituaite.  Zo kunnen inwoners van Bunschoten een beroep doen op vrijwilligers van de hulpdienst als ze hulp nodig hebben als aanvulling op hulp van familie en kennissen. Denk hierbij aan boodschappen, ondersteuning met de computer of gezelschap. Vragen kunnen gesteld worden via ATTENT!  of via de gegevens in de linkerkolom. 

 • Klussendienst

Voor kleine klussen kan een vrijwilliger van de klussendienst uitkomt bieden. Het gaat om klusjes die te klein zijn om door een klusbedrijf op te pakken. Ook voor de klussendienst geldt dat er eerst wordt gekeken of er iemand uit de eigen omgeving hulp kan bieden. Vragen kunnen gesteld worden via ATTENT!  of via de gegevens in de linkerkolom. Een speciaal onderdeel van de klussendienst is de alarmering, vrijwilligers geven uitleg en plaatsen een persoonsalarmering

 • Maatjesproject

Vrijwilligers die voor een langere periode contact hebben met mensen die daar behoefte aan hebben. Een project speciaal voor jongeren is het Supportproject. Vragen kunnen gesteld worden via ATTENT!  of via de gegevens in de linkerkolom. 

 • Bezoekproject

Mensen die 75 worden krijgen een bericht van de gemeente. De vrijwilligers van het bezoekproject nemen contact op met de mensen. Naast dit bezoekproject kunnen ouderen die vragen hebben of willen overleggen contact opnemen met de ouderenadviseur

 • Palliatieve zorg thuis

Vrijwilligers van de vrijwillige palliatieve terminale zorg ondersteunen familie die thuis voor een familielid zorgen die in de palliatieve fase verkeerd. 

 • De Huiskamer

De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor ouderen. Iedere week zijn hier verschillende vrijwilligers actief. 

 • Alzheimer Café

Iedere maand ontmoeten mensen met dementie en hun familieleden elkaar bij het Alzheimer Café in De Mandemaaker. 

 • Huiswerkmaatje

De Boei biedt kinderen op de basisschool de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van een vrijwilliger thuis of op school met hulp bij rekenen en de Nederlandse taal.

 • Taalmaatje

Voor de nieuwe inwoners in Bunschoten is er naast het Taal Café de mogelijkheid om met een vrijwilliger thuis of op locatie de Nederlandse taal te oefenen

 • Project Welkom

Voor de nieuw geplaatste statushouders (vluchtelingen) bied De Boei een vrijwilliger aan die het gezin helpt bij het integreren in de Bunschoter samenleving.  

Vrijwilligersbeleid

Download hier het vrijwilligersbeleid van De Boei. (PDF document)