Verliesverwerking

Verlies- en rouwverwerking

Iedereen krijgt vroeg of laat met rouw en verlies te maken. Maar iedereen verwerkt zo’n verlieservaring op een eigen manier. Toch zijn er over het algemeen wel fasen te onderscheiden die nodig zijn om het verlies uiteindelijk te accepteren en verder te kunnen gaan met het leven.

De verwerkingsfasen volgens psychiater en onderzoeker dr. Elisabeth Kübler-Ross:

1. Ontkenning

Ontkenning is een algemeen afweermechanisme. In deze fase beschermt de persoon zich door de waarheid geheel af te wijzen. Dit gedrag geeft iemand de gelegenheid om de waarheid gedoseerd tot zich te laten komen.

2. Protest (of boosheid)

De persoon protesteert tegen de verdrietige ervaring en heeft hierbij veel woede. Men kan gaan huilen en schreeuwen. Soms probeert men de schuld ook iemand in de schoenen te schuiven.

3. Onderhandelen en vechten

Als de verliezer merkt dat protesteren en boosheid niet helpt kan men proberen het verlies te verwerken door zich doelen te stellen of beloften te doen.

4. Depressie

Als het verdriet niet langer te ontkennen is en protesten, onderhandelingen, tegenaanvallen, etc. niet geholpen hebben, treedt vaak depressie op.

5. Aanvaarding

Na verloop van tijd ziet de persoon in dat de waarheid niet te bestrijden is en accepteert het verdriet.

(Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Rouwverwerking )

Overigens lopen deze fasen voor iedereen weer anders en ook de lengte van het verwerkingsproces staat niet vast. Dit verloopt via een natuurlijk proces in het tempo dat iemand zelf aan kan. Belangrijk is dat u  tijd en ruimte neemt voor de emoties die hierbij loskomen. Anderen kunnen u hierbij helpen door erover te praten en een luisterend oor te bieden. Belangrijk is om mensen die verlies verwerken niet op te jagen. Het verwerken gaat hier niet sneller door. Het is bijvoorbeeld onwaar dat mensen na een jaar een verlies al wel verwerkt moeten hebben.

Soms kan het wel gebeuren dat je vast blijft zitten in een bepaalde rouwfase, bijvoorbeeld blijven steken in bijvoorbeeld woede of depressie. Een hulpverlener kan u dan helpen verder te komen.

Wat kan de Boei voor je betekenen?

Een hulpverlener van De Boei kan je helpen door je verhaal te laten vertellen. Je wordt dan geholpen rouw te herkennen en erkennen. Met behulp van gesprekken en bijvoorbeeld schrijfopdrachten wordt je verder geholpen om het verlies een plek te geven en de draad van het leven weer op te pakken.

Ook wordt er regelmatig een gespreksgroep georganiseerd. 


Gedachte: "Alles wat geen plek krijgt is overal aanwezig"

Link:

www.verliesverwerken.nl