Training Kopzorgen voor jonge mantelzorgers (12-16 jaar)

Training Kopzorgen

Soms gebeuren er dingen thuis die veel spanning en stress geven. Een ouder, broer of zus is ziek of moeilijk in de omgang. Soms zijn er geldzorgen, ruzies, echtscheiding en geweld of heeft een ouder een psychische ziekte of een verslaving. Spanning en stress hebben op iedereen in het gezin invloed en dat kan soms best lastig zijn. Zo kun je je zorgen maken over de thuissituatie, er verdrietig over zijn of er juist enorm de balen van hebben. Soms weet je niet bij wie je met je vragen en je verhalen terecht kan, want je wilt niet anders zijn en je schaamt je soms voor wat er thuis gebeurt.                                                                                                                                                                          

Leren omgaan met spanning en stress

De jongerentraining Kopzorgen is er voor jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar die een extra steuntje kunnen gebruiken doordat ze thuis veel spanning en stress meemaken. Aan de trainingen doen tussen de 4-10 jongeren mee die thuis ook allemaal spanning of stress hebben. Door samen ervaringen uit te wisselen voel je je gezien, gesteund en ervaar je dat je niet de enige bent.

Hoe gaan we te werk bij de jongerentraining?                                                                                                                                              De jongerentraining bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur en er zijn twee begeleiders. We starten elke bijeenkomst door samen wat te drinken en bij te praten hoe het met iedereen is. Daarna gaan we aan de slag met een thema. Dit doen we bijvoorbeeld door filmpjes te bekijken, verhalen te lezen, spel, oefeningen, een quiz en leuke ontspannende activiteiten. We sluiten altijd af met een gezamenlijke ontspannende activiteit en een opdracht voor de volgende bijeenkomst.

Voor ouders is er tussentijds 1 ouderbijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven wat we in de groep doen en hoe ouders daar thuis verder mee door kunnen gaan.

Welke thema’s komen er aan de orde?

  • De thuissituatie en de gevolgen voor jou
  • Je rol in het gezin
  • Omgaan met gevoelens
  • Schaamte en schuld
  • Informatie over psychiatrie, verslaving en heftige ruzies
  • Omgaan met stress
  • Ruzie en je eigen grenzen
  • Vriendschap en relaties
  • Trots zijn op jezelf en je gezin
  • Afscheid nemen en de toekomst              

Data & Tijd

De training wordt opnieuw aangeboden in het najaar van 2019.

Dag:  wekelijks op dinsdag
Tijd: 17.30-19.00
Locatie: Bikkersweg 30, Bunschoten

Datum 1e bijeenkomst: dinsdag 28 januari

Vakantie: dinsdag 25 februari

Datum laatste bijeenkomst: dinsdag 24 maart.

Voor meer informatie, neem contact op met Diane via de gegevens in de rechterkolom. 

Direct aanmelden

Aanmeldformulier training Kopzorgen 12-16 jaar

Gegevens deelnemer
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Bijv. blessures, AD(H)D, thuissituatie e.d.