Straatwerk - Zijn waar zij zijn!

Straatwerk

De sociaal werkers zijn regelmatig op de fiets of scooter door het dorp aan het rijden om jongeren op te zoeken, daar waar ze zijn. Op die manier proberen de sociaal werkers vroeg te signaleren of er jongeren zijn die vragen hebben, in een zorgelijke situatie zitten en ondersteuning kunnen gebruiken. Door er vroeg bij te zijn, kan erger worden voorkomen.

De Boei speelt ook een rol in situaties waarbij sprake is van overlast door jongeren op straat.