Steunpunt Mantelzorg

Steunpunt mantelzorg

Mensen die ziek zijn kunnen afhankelijk zijn van mensen in hun omgeving die voor ze zorgen. Deze mensen zijn mantelzorgers. Mantelzorgers  zorgen voor hun partner, ouders, kind, familielid of kennis met een chronische ziekte of handicap. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen. Zo helpt men bijvoorbeeld bij de dagelijkse verzorging, het doen van de boodschappen en de administratie.

Omdat het geven van mantelzorg vaak zo vanzelfsprekend voelt, staan de meeste mantelzorgers er niet bij stil. De mantelzorgtaken kunnen echter langzaam maar zeker steeds meer tijd gaan nemen. Niet zelden hebben mantelzorgers hierdoor minder vrije tijd te besteden. Daarnaast kan het emotioneel ook zwaar zijn om voor iemand te zorgen.

Er zijn ook kinderen en jongeren die opgroeien met een chronisch ziek of gehandicapt familielid. Bijvoorbeeld een broertje met het syndroom van Down of een moeder met een spierziekte. Als je opgroeit in een gezin waar extra zorg nodig is voor een familielid ben je een jonge mantelzorger. Kijk voor meer informatie op deze pagina

Het Steunpunt Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers en biedt onafhankelijke informatie, ondersteuning en advies. Naast individuele ondersteuning worden er ook informatiebijeenkomsten, contactenmomenten en cursussen aangeboden.

U kunt zich bij De Boei inschrijven als mantelzorger wanneer:

  • u tenminste 3 maanden achtereen minimaal 8 uur per week voor iemand zorgt
  • degene waarvoor u zorgt woonachtig is in Bunschoten-Spakenburg of Eemdijk
  • u hulp biedt aan iemand, niet omdat u een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. zoals  een familielid, vriend of buren. 
  • de hulp bestaat uit verzorging maar ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten, zoals het voeren van een huishouden.
  • de hulp verder gaat dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven.
  • dankzij uw hulp de ander zich kan redden, thuis kan blijven wonen en deel kan blijven nemen aan de samenleving.