Speerpunten 2018

Speerpunten 2018

De Boei is een professionele, brede en laagdrempelige sociaalwerkorganisatie en heeft zorg voor (kwetsbare) inwoners van Bunschoten.

Vanuit onze maatschappelijke positie zetten wij met onze speerpunten voor 2018 actief in op sociale preventie en participatie, samenwerking en verbinding.

En met buurtgericht werken hebben we extra aandacht voor DichtErBij.