Speerpunten 2019

Speerpunten 2019

De Boei is een professionele, brede en laagdrempelige sociaalwerkorganisatie en heeft zorg voor (kwetsbare) inwoners van Bunschoten.

Vanuit onze maatschappelijke positie zetten wij met onze speerpunten voor 2019 actief in op sociale preventie en participatie, samenwerking en verbinding.

En met buurtgericht werken hebben we extra aandacht voor DichtErBij.