Project Welkom

Project Welkom

De Boei heeft een rol in de inburgering van vluchtelingen / statushouders die komen wonen in Bunschoten. Naast de maatschappelijke  begeleiding die zij vanaf de eerste dag van Vluchtelingenwerk krijgen regelt De Boei vrijwilligers die ingezet worden om hen wegwijs te maken in Bunschoten.

De Boei zoekt vrijwilligers die er voor deze mensen kunnen zijn. Een luisterend oor kunnen bieden, hen kan ondersteunen waar nodig en deze mensen wegwijs maakt in het dorp. Dat kan door samen koffie te drinken, af en toe een belletje of appje te sturen. Maar ook door samen activiteiten te ondernemen zoals samen winkelen, een proefles bij een sportvereniging te volgen, samen naar een voetbalwedstrijd te gaan of te gaan koken. Maar ook heel praktisch door hen te leren fietsen en door te oefenen met de Nederlandse taal.

Het is de bedoeling dat er meerdere vrijwilligers om deze mensen heen komen die samen zorgen dat het gezin zijn plek vindt in Bunschoten. Praktisch betekent dit dat de vrijwilliger minimaal één of twee keer in de week contact heeft met het gezin. Door dit met andere vrijwilligers af te wisselen, is de draaglast licht en het effect voor het gezin groot.

Voordat de vrijwilliger wordt gekoppeld aan een gezin, wordt gekeken of het klikt tussen de vrijwilliger en het gezin. De kans bestaat dat de vrijwilliger niet direct wordt gekoppeld maar zodra er een nieuw gezin komt wonen, wordt er gekeken wie er het beste aansluiting heeft. Het kan dus enkele weken duren voordat er een koppeling  plaatsvindt.

De Boei zorgt dat de vrijwilligers goed worden voorbereid, getraind en begeleid. Er is veel aandacht voor hoe je het gesprek aan kunt gaan, hoe je kunt zien of er meer hulp nodig is, het aangeven van eigen grenzen en de verschillen tussen culturen en hoe daar mee om te gaan.

Na aanmelding is er een kennismakingsgesprek om te kijken of beide verwachtingen overeenkomen. Contactpersoon bij De Boei is Amelita Kamerman (033 299 29 22 / amelita@deboeibunschoten.nl).