Ouderwijs avonden

Ouderwijs– informatiebijeenkomsten rondom opvoeding

Onder de naam 'Ouderwijs' organiseert De Boei informatiebijeenkomsten voor ouders en andere belangstellenden rondom thema’s die te maken hebben met opvoeding. Alle avonden worden gratis aangeboden, maar wel graag aanmelden. Actuele informatie over deze bijeenkomsten is te vinden op deze pagina. 

Ouderwijsavond over autisme 


Van 30 maart t/m 6 april vindt de NVA Autismeweek 2019 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) extra aandacht voor de ongeveer 200.000 mensen met autisme in ons land.

De Boei organiseert tijdens de autismeweek op donderdag 4 april een ouderwijsavond voor (groot)ouders en of verzorgers van kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme. Te gast zijn Sanne Toonen (orthopedagoog) en Karlijn Mulders (behandeltherapeut) van praktijk ZIGZAG. Hoe herken je een autismestoornis bij kinderen? Misschien is er sprake van autisme maar misschien ook niet. Hoe beoordeel je dat? En hoe ga je daar mee om? Je krijgt praktische voorbeelden en je kunt je vragen stellen. Zowel de medewerkers van De Boei die zich met opvoeden en opgroeien bezighouden als de professionals van ZIGZAG zijn er om je verder te helpen. Bovendien is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Je bent van harte welkom bij De Boei op de Bikkersweg 30. Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie en thee en om 19.30 uur start de avond. Om 21:00 uur wordt de avond afgesloten.

Direct aanmelden