Ouderwijs avonden

Ouderwijs– informatiebijeenkomsten rondom opvoeding

Onder de naam 'Ouderwijs' organiseert De Boei informatiebijeenkomsten voor ouders en andere belangstellenden rondom thema’s die te maken hebben met opvoeding. Alle avonden worden gratis aangeboden, maar wel graag aanmelden. Actuele informatie over deze bijeenkomsten is te vinden op deze pagina. 

Direct aanmelden

Nieuw initiatief: Ouders Lokaal
Er is een nieuw initiatief gestart: Ouders Lokaal. Ouders kunnen eens per maand op vrijdagochtend bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en te praten over een bepaald thema. De eerste ouders lokaal was op 5 april. Daarin was de mogelijkheid om na te praten over het thema Autisme. Daar werd gelukkig dankbaar gebruik van gemaakt!
Het Ouders Lokaal volgt altijd op een ouderwijsavond. Zodra het thema van de volgende ouderwijsavond+ouderslokaal bekend is maken we het via de krant en social media bekend.