Ouderwijs

Ouderwijsā€“ informatiebijeenkomsten rondom opvoeding

Onder de naam 'Ouderwijs' organiseert De Boei informatiebijeenkomsten voor ouders en andere belangstellenden rondom thema’s die te maken hebben met opvoeding. Alle avonden worden gratis aangeboden, maar wel graag aanmelden. Actuele informatie over deze bijeenkomsten is te vinden op deze pagina. 

Mijn kind heeft een ziekte / beperking

De Boei organiseert op 4 juli a.s. een avond voor ouders die te maken hebben met een lichamelijk, verstandelijk of psychisch ziek of beperkt kind. Er is een gastspreker, Mw. Rebecca Dabekaussen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

Heeft je kind een ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische aandoening, dan  verandert je leven totaal. Hoewel je blij bent dat je kind leeft, ervaar je als ouders toch een bepaald verlies. Een levend verlies, want dit is een rouwproces dat nooit over gaat.

Gastspreker Rebecca Dabekaussen  is een ervaren rouw- en verliesbegeleider. Tijdens de avond gaat zij in op de volgende vragen:
Wat is levend verlies, wat is nodig om hierover te kunnen rouwen?                                                                                                                Hoe werkt de ‘wet van de dubbele bescherming’?                                                                                                                                           Wat deelt u als ouders met een kind met zorg met elkaar?

Je bent van harte welkom om deze avond bij te wonen. Er zijn geen kosten aan verbonden.                                                                              Datum: donderdag 4 juli                                                                                                                                                                                   Tijd: 19.30                                                                                                                                                                                                     Adres: Bikkersweg 30, Bunschoten

 

Direct aanmelden

Nieuw initiatief: Ouders Lokaal
Er is een nieuw initiatief gestart: Ouders Lokaal. Ouders kunnen eens per maand op vrijdagochtend bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en te praten over een bepaald thema. De eerste ouders lokaal was op 5 april. Daarin was de mogelijkheid om na te praten over het thema Autisme. Daar werd gelukkig dankbaar gebruik van gemaakt!
Het volgende Ouders Lokaal  is op 10 mei. Zodra het thema bekend is maken we het via de krant en social media bekend.