Ouderenadviseur

Ouderenadviseur

Ouder worden brengt veranderingen met zich mee. Er ontstaat vaak meer vrije tijd, het netwerk verandert en de gezondheid kan achteruit gaan. Deze veranderingen kunnen soms situaties creëren die vragen oproepen. 

Wanneer u uw situatie met iemand wilt bespreken en steun wilt bij het zoeken naar oplossingen, dan kunt u contact opnemen met de sociaal werker die er speciaal is voor ouderen, Marloes Bergsma. Gegevens vindt u in de linkerkolom.