Opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Voor wie?
Voor ouders met vragen over opvoeding van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar.

Vragen als:

  • Hoe kan ik omgaan met mijn kind dat niet wil slapen?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind beter naar mij luistert?
  • Hoe kan ik mijn kind stimuleren om tijdens het eten aan tafel te blijven zitten?
  • Hoe kan ik het beste omgaan met het drukke gedrag van mijn kind?
  • Geef ik mijn kind wel genoeg aandacht?
  • Mijn kind is onzeker, wat kan ik doen?

Wat doet de opvoedondersteuner?
De opvoedondersteuner beschikt over brede pedagogische kennis en ruime ervaring in het werken met kinderen/jongeren. De opvoedondersteuner biedt ondersteuning aan gezinnen. Ze bezoekt de gezinnen thuis, waar samen met ouders wordt gezocht naar een praktisch haalbare aanpak van situaties waar de ouders in de opvoeding tegenaan lopen. 

Aanmelden
Opvoedondersteuning wordt kosteloos aangeboden.


Meld je aan voor opvoedondersteuning

Ook leerkrachten, leidsters, wijkverpleegkundigen, schoolartsen en andere professionals kunnen in overleg met ouders aanmelden.

Nieuw initiatief: Ouders Lokaal
Er is een nieuw initiatief gestart: Ouders Lokaal. Ouders kunnen eens per maand op vrijdagochtend bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en te praten over een bepaald thema. De eerste ouders lokaal was op 5 april. Daarin was de mogelijkheid om na te praten over het thema Autisme. Daar werd gelukkig dankbaar gebruik van gemaakt!
Het volgende Ouders Lokaal  is op 10 mei. Zodra het thema bekend is maken we het via de krant en social media bekend.