Mijn kind is een jonge mantelzorger

Mijn kind is een jonge mantelzorger

Ieder kind reageert anders op een bijzondere thuissituatie. De een wordt opstandig, de ander gaat zich juist voorbeeldig gedragen. Als ouder is het soms lastig om goed te zien in hoeverre je kind last heeft van de situatie.

Zo kan een kind ogenschijnlijk rustig reageren, het blijft gewoon doorgaan met lachen en spelen. Voor een volwassene kan het daardoor lijken alsof er 'niks aan de hand´ is. Het valt niet altijd mee om de aandacht goed te verdelen tussen degene die zorg nodig heeft en de (andere) kinderen. Soms wil een kind zijn ouders niet laten zien dat het niet zo goed gaat, om zijn ouders te ontlasten. Dat de situatie ook voor hen, vaak op dagelijkse basis, een forse belasting kan betekenen staat vaak niet op de voorgrond. Kinderen voelen het feilloos aan als de draagkracht van hun ouders lager is. Broers en zussen die wel ‘meedraaien’ en hun best doen om te helpen krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen.

Die extra belasting kan zowel praktisch als emotioneel van aard zijn. Helpen met boodschappen doen geeft een kind een ander soort verantwoordelijkheid dan 'op je tenen lopen om escalaties te voorkomen'. Sommige kinderen voelen zich zo verantwoordelijk dat zij als het ware de rol van 'ouder' op zich nemen. Kinderen of jongeren die (te) veel verantwoordelijkheid dragen, kunnen hierdoor in ontwikkeling worden belemmerd.

Bij kinderen van verslaafde ouders en kinderen van ouders met een psychiatrische aandoening is het risico het hoogst dat dit ook op latere leeftijd nog voor psychische en/of emotionele problemen kan zorgen.

Signalen

Het is daarom belangrijk om als ouder/verzorger goed in de gaten te houden of je kind overbelast is, of dreigt te raken, door de mantelzorgsituatie. Hieronder volgen voorbeelden wat kinderen kunnen laten zien als ze zich (over-)belast voelen.

 • Vermoeidheid, lusteloosheid. Niet tot spelen komen of snel uitgespeeld zijn.
 • Apathie.
 • Slaapproblemen: moeilijk inslapen of doorslapen, nachtmerries, slaapwandelen of bedplassen (niet passend bij de leeftijd).
 • gevoelens van schuld en schaamte
 • Jaloezie (ten aanzien van een broer of zus die speciale aandacht nodig heeft, of andere kinderen)
 • Agressie, opstandig gedrag, niet luisteren, eisend gedrag.
 • Teruggetrokken gedrag.

Signalen die voor kunnen komen vanaf 12 jaar:

 • Extreme belangstelling voor- of gebruik van genotsmiddelen. Experimenteren op jonge leeftijd. Verslavingsgevoeligheid.
 • Depressieve gevoelens en/of angst.
 • De identiteit is onvoldoende ontwikkeld, kan eigen grenzen moeilijk bewaken, kan moeilijk voor zichzelf kiezen of opkomen.
 •  Zich afzetten tegen de mantelzorgsituatie; banden doorsnijden en ‘voor zichzelf kiezen’.
 • Problemen in het opbouwen en behouden van relaties.
 • Slechte verzorging wat betreft eten, kleding, hygiëne.

Herken je een aantal van deze signalen bij je kind? Dan is het tijd om, waar mogelijk, iets te veranderen.  Neem gerust contact op met De Boei  om vrijblijvend te overleggen wat je zou kunnen doen om de situatie voor je  kind(-eren) waar mogelijk te verlichten.