Hulp in het huishouden

Hulp in het huishouden

HHT - Hulp in het huishouden

Voor mantelzorgers heeft de gemeente een speciale regeling voor hulp in het huishouden. 

Mantelzorgers kunnen bij een thuiszorgorganisatie hulp ontvangen in hun eigen huishouden of in het huishouden voor degene voor wie ze zorgen voor een bedrag van 5 euro per uur.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling is het noodzakelijk om ingeschreven te staan als mantelzorger bij De Boei. 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Marloes Bergsma.