Cursus voor Mantelzorgers

Cursus voor mantelzorgers

Omgaan met dementie

Zorgen voor iemand met dementie is niet altijd makkelijk. Het vergt een andere manier van omgaan en dan valt niet altijd mee.
Speciaal voor deze mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie organiseert het Steunpunt Mantelzorg van De Boei een cursus. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. Er worden verschillende thema’s besproken waarin de mantelzorger centraal staat. Voorbeelden van thema’s die behandeld worden zijn het geven van omgangsadviezen, het verminderen van overbelasting bij mantelzorgers en informatie over de verschillende vormen van dementie.

De cursus vindt plaats op maandag 14 en 21 januari 2019 van 14.00 - 16.00 uur.

Direct aanmelden

Grenzen en netwerk

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die vanuit een persoonlijke band voor iemand zorgt.  De onderwerpen die centraal staan zijn het stellen van grenzen en de mogelijkheden van inroepen van hulp. Mantelzorgers zijn vaak gewend om de meeste dingen alleen op te lossen. Dit is niet altijd makkelijk en het gevaar dreigt dat de zorg te zwaar wordt. Daarom wordt er besproken waaraan je kan merken dat de zorg te zwaar wordt en wat de mogelijkheden zijn in zo’n situatie.
Naast de informatie die er wordt gegeven is er de tijd om van elkaar te horen hoe dingen worden aangepakt.

De cursus vindt plaats op donderdag 14 en 21 februari 2019 van 14.00 - 16.00 uur.

Direct aanmelden