Aanmelden als mantelzorger

Je bent mantelzorger wanneer je langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Voor hen is er ander soort ondersteuning. Meer informatie over jonge mantelzorgers

IK BEN JONGER DAN 24 JAAR

IK BEN OUDER DAN 24 JAAR

Aanmeldingen voor 15 oktober worden meegenomen in de uitreiking van de waardering van dat kalenderjaar. Aanmeldingen na 15 oktober worden in de uitreiking van de waardering meegenomen naar het volgende kalenderjaar.