Ouderwijs avonden

Ouderwijs– informatiebijeenkomsten rondom opvoeding

Onder de naam 'Ouderwijs' organiseert De Boei informatiebijeenkomsten voor ouders en andere belangstellenden rondom thema’s die te maken hebben met opvoeding. Alle avonden worden gratis aangeboden, maar wel graag aanmelden. Actuele informatie over deze bijeenkomsten is te vinden op deze pagina. 

Ouderwijs avond: Positief opvoeden

Op donderdag 8 november organiseert De Boei samen met praktijk Spring int Veld een ouderwijsavond.

Tijdens deze avond nemen Maaike Spring in ’t Veld en Iris Harleman ons mee in de leefwereld van 6 tot 14 jarigen.

Iris Harleman: “Bij onze praktijk krijgen we veel verschillende hulpvragen. We merken dat er veel vragen komen over ‘positief opvoeden’. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met boos en angstig gedrag of de piekergedachten van mijn kind? Maar ook vragen over ‘schermafspraken’ zijn de laatste tijd erg actueel. Tijdens de ouderwijsavond doen wij ouders in een vogelvlucht een paar handreikingen en delen we graag met ouders ervaringen”.

Datum:  8 november

Inloop:  19:15

Start:  19:30 - 21:00 uur

Locatie: De Boei, Bikkersweg 30

Direct aanmelden