Ouderwijs avonden

Ouderwijs– informatiebijeenkomsten rondom opvoeding

Onder de naam 'Ouderwijs' organiseert De Boei informatiebijeenkomsten voor ouders en andere belangstellenden rondom thema’s die te maken hebben met opvoeding. Alle avonden worden gratis aangeboden, maar wel graag aanmelden. Actuele informatie over deze bijeenkomsten is te vinden op deze pagina. 

Ideeën voor ouderwijsavond

Terugblik Ouderwijs Social Media

Alles is tegenwoordig verbonden met het internet en Social Media is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is volledig afgestemd op onze individuele behoefte. Op Social Media krijg je een groep mensen te zien die jij het meest liked. De belangrijkste regel voor kinderen is anno 2017: ‘hou je wachtwoord voor jezelf’. De technologie slaat nooit stil en besef als ouder dat Social Media en internet nooit grijpbaar wordt.

We staan als ouders voor nieuwe uitdagingen als het om opvoeden aankomt. Jongeren zijn altijd online en er wordt van jongeren veracht dat ze beschikbaar zijn en reageren. Jongeren hebben tegenwoordig ook een online identiteit. Het is belangrijk dat ouders kinderen empoweren.

Alles wat op Social Media terecht komt kan er niet meer af worden gehaald. Leer kinderen vooral om gebruik te maken van een aantal mogelijkheden die Social Media biedt. Dit zijn om een bericht te:
• Blokkeren
• Negeren
• Rapporteren
• Reageren/confronteren
• Verwijderen
Stel je voor er wordt een foto gedeeld die schokkend is dan kun je als ouder het beste je kind aanleren om het te negeren of het te rapporteren. Bij voldoende rapportages kan het Social Media platform het bericht verwijderen. Ook kun je het bericht blokkeren, dat betekent dat je geen berichten meer krijgt te zien van diegene.

De overheid heeft leeftijdgrenzen aan bepaalde apps en games gekoppeld. Als ouder kun je het niet altijd tegen houden, maar maak samen met je kind duidelijke afspraken. Als ouder ben je tot 12 jaar aansprakelijk voor je kind ook voor alles wat hij of zij op Social Media uithaalt. Verdiep je als ouder in het Social Media gedrag van je kind. Toon interesse en laat ook zien wat de gevolgen kunnen zijn. Er zijn voor Social Media geen standaardregels en nergens staat hoe oud uw kind moet zijn om een mobiele telefoon te bezitten. Het belangrijkste is om het gesprek aan te gaan en geef kaders die u als ouder belangrijk vindt. Social Media negeren is geen optie, het is er nu eenmaal.

Maak als ouders bijvoorbeeld regels hoe we met elkaar omgaan op Whats app, maak een Whatshappy poster waar je de do’s en de don’t op zet. Ivan Wouters zijn advies is om kennis te hebben van Social Media en dan niet per se al de nieuwe hypes, maar vooral de basis, wat Social Media nu precies is.

Social Media rules
• Geloof niet alles wat je ziet en bespreek dat met uw kind.
• Stel open vragen.
• Als er online wat gebeurt, luister naar uw kind en veroordeel hem niet. Uw kind heeft uw nodig.
• Als er online hulp nodig is ga dan naar de website: www.meldknop.nl
• Ook op de website: www.vraaghetdepolitie.nl