Cursus voor Mantelzorgers

Speciaal voor mantelzorgers organiseert het Steunpunt Mantelzorg van De Boei regelmatig cursussen. 

Cursus omgaan met dementie

Zorgen voor iemand met dementie is niet altijd makkelijk. Het vergt een andere manier van omgaan en dan valt niet altijd mee.

Speciaal voor deze mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie organiseert het Steunpunt Mantelzorg van De Boei een cursus in het voorjaar van 2018. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. Na deze bijeenkomst wordt in overleg nog een terugkombijeenkomst gepland. Er worden verschillende thema’s besproken waarin de mantelzorger centraal staat. Voorbeelden van thema’s die behandeld worden zijn het geven van omgangsadviezen, het verminderen van overbelasting bij mantelzorgers en het bespreken van het aanbod van dienstverlenende organisaties in Bunschoten.

Direct aanmelden

Informatieavond Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Speciaal voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met NAH organiseert De Boei een informatieavond. Een medewerker en een gedragsdeskundige van Boogh komen informatie geven over NAH en geven advies op het gebied van omgang. 

De avond vindt plaatsin het najaar. 

Graag aanmelden via onderstaande knop. 

Direct aanmelden

Cursus voor mantelzorgers

Speciaal voor mantelzorgers organiseert het Steunpunt Mantelzorg van De Boei een korte cursus. De onderwerpen die centraal staan zijn het stellen van grenzen en de mogelijkheden van inroepen van hulp. Mantelzorgers zijn vaak gewend om de meeste dingen alleen op te lossen. Dit is niet altijd makkelijk en het gevaar dreigt dat de zorg te zwaar wordt. Daarom wordt er besproken waaraan je kan merken dat de zorg te zwaar wordt en wat de mogelijkheden zijn in zo’n situatie.

Naast de informatie die er wordt gegeven is er de tijd om van elkaar te horen hoe dingen worden aangepakt. In overleg met de deelnemers wordt in het voorjaar nog een terugkombijeenkomst gepland.