Alzheimer Café

Alzheimer Café 

De zorg voor mensen met dementie vergt veel energie en doorzettingsvermogen. Het is voor direct betrokkenen van belang om op tijd om steun en advies te vragen, zodat men goed geïnformeerd is en ervaringen kan delen. Het Alzheimer Café biedt daartoe gelegenheid en is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners.

Iedere tweede dinsdagavond van de maand, bij de Mandemaaker Kerkstraat 103 te Bunschoten. Inloop 19.00 uur, programma van 19.30 - 21.00 uur. 

10 april             Dementie en bewegen

Bewegen is gezond. Maar geldt dat ook voor mensen met dementie? En wat doe je als het bewegen niet zo makkelijk meer gaat? En zijn er nog dingen waar je op moet letten? Een bewegingsagoog geeft uitleg over het effect van bewegen op dementie.

Programma eerste half jaar 2018

 

12 januari                 Dementie en de geheugenpoli

Wanneer kan je het beste naar een geheugenpoli gaan? En wat wordt daar precies besproken?

 

 13 februari                10 jarig bestaan – Bureau Zorggeluk

Om stil te staan bij het feit dat het Alzheimer Café Bunschoten 10 jaar bestaat komt Bureau Zorggeluk. Ze gaan onder andere in op alledaagse situaties die voor iemand met dementie lastig kunnen zijn.

 

 13 maart                   Casemanagement

Als je een diagnose dementie krijgt komt er vaak veel op je af. Er moeten dingen geregeld worden, maar het is niet altijd duidelijke welke dingen dat zijn en waar je dat moet doen. Ook is het emotioneel een omschakeling. Deze avond vertelt de casemanager wat zij in dit geval  kunnen betekenen. 

                                                                     

 10 april                     Dementie en bewegen

Bewegen is gezond. Maar geldt dat ook voor mensen met dementie? En wat doe je als het bewegen niet zo makkelijk meer gaat? En zijn er nog dingen waar je op moet letten?

                      

 8 mei                         Dilemma’s bij dementie

Deze avond zal psycholoog Marianne Haverlach aanwezig zijn om verschillende dillema’s die kunnen leven bij dementie bespreekbaar te maken.