Alzheimer Café

Alzheimer Café 

De zorg voor mensen met dementie vergt veel energie en doorzettingsvermogen. Het is voor direct betrokkenen van belang om op tijd om steun en advies te vragen, zodat men goed geïnformeerd is en ervaringen kan delen. Het Alzheimer Café biedt daartoe gelegenheid en is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners.

Iedere tweede dinsdagavond van de maand, bij de Mandemaaker Kerkstraat 103 te Bunschoten.

14 november               Afscheid nemen en het rouwproces bij dementie

Als je een diagnose dementie krijgt verandert er veel voor jezelf en voor je omgeving. De relatie die je samen hebt gaat steeds meer veranderen. Dit kan gevoelens van verdriet en rouw oproepen. Vanavond wordt er uitleg gegeven over het proces van afscheid nemen en de gevoelens van verdriet.

 

Volgende thema's

 12 december             In gesprek met een ervaringsdeskundige

Hoe is het als je een ouder hebt die een vorm van dementie heeft? Hoe ga je om met de veranderde rol nu je als kind steeds meer voor je ouder moet doen, hoe steun je je beide ouders en blijf je toch op jezelf letten? Vanavond gaat de gespreksleider in gesprek met een ervaringsdeskundige.