Alzheimer Café

Alzheimer Café 

De zorg voor mensen met dementie vergt veel energie en doorzettingsvermogen. Het is voor direct betrokkenen van belang om op tijd om steun en advies te vragen, zodat men goed geïnformeerd is en ervaringen kan delen. Het Alzheimer Café biedt daartoe gelegenheid en is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners.

Iedere tweede dinsdagavond van de maand, bij de Mandemaaker Kerkstraat 103 te Bunschoten. Inloop 19.00 uur, programma van 19.30 - 21.00 uur. 

9 mei             Dilemma's bij dementie

Er wordt gesproken over dilemma’s die je kan ervaren als je geconfronteerd wordt met dementie. Psycholoog Marianne Haverlach is aanwezig om deze verschillende dilemma’s te bespreken aan de hand van twee films. Er komen twee thema’s aan de orde: “Wie betrek ik bij de zorg?” En “ Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?”. Als naaste van iemand met dementie loop je aan tegen vragen waarop geen pasklaar antwoord is, zoals “wie betrek ik bij de zorg? Zal ik anderen informeren dat mijn partner dementie heeft en hoe doe ik dat dan? Betrek ik mijn kinderen of omgeving bij de zorg?  Moet ik meegaan in de beleving van mijn moeder met dementie of probeer ik haar te corrigeren?”